יצוא נתונים במבנה אחיד –  BKMV

תוכנית יצוא נתונים במבנה אחיד יוצרת קובץ נתוני חשבשבת במבנה מיוחד, שנקבע ע”י רשות המסים. קובץ זה מאפשר לבצע ביקורת ללא תלות בתוכנה אשר באמצעותה הופקו הנתונים, ובדרך כלל הוא מחליף את הדרישה  להעביר גיבוי של הנתונים המקוריים. הקובץ כולל נתונים של שנה אחת. שימוש נפוץ יותר בקובץ נעשה על ידי רואי החשבון לצורך ביקורת אצלם.

שימו לב בהמשך, שיש לסמן את מטרת יצירת הקובץ – רואה החשבון לצרכיו או העברה לרשות המיסים.

לקוחות שרושמים תנועות מט”ח מתבקשים לעיין בנספח א למסמך זה.


הפעלת התוכנית נעשית על ידי הצלמית בצורת לוח מטרה על שולחן העבודה שלכם.

להפקת הדוח יש לבחור את הצלמית:
בדיקת קבצים מבנה אחיד.

 

לאחר שטענתם את התוכנית –  בידקו שברשותכם הגירסה האחרונה:

מספר הגרסה מופיע בכותרת העליונה כאשר מקליקים על הצלמית שנוצרה.

 

 

 

אם הגירסה שלכם מוקדמת יותר או שאין לכם צלמית כלל – שילחו לנו קריאה בכפתור העזרה שעל שולחן העבודה שלכם
או באתר חשבשבת   
כדי שננחה אתכם בעדכון. בטופס הקריאה נא סמנו את הסעיף ‘קבצים אחידים’.

הפעלת התוכנית

בוחרים את החברה, רושמים את הכונן בו תרצו לשמור את הקובץ  שהתוכנה תיצור (רצויי כונן מקומי C)
ורושמים את טווח התאריכים לשנה הרצויה.

חברה בסעיף זה בוחרים את החברה עבורה מפיקים יצוא קבצים במבנה אחיד.
כונן יעד הכונן בו יוצרו הקבצים.

 

 

הגדרות דוח יצוא קבצים במבנה אחיד לצורך העברה לרואה החשבון

חתך פקודות יומן ללא מלאי
מתאריך > עד
בסעיף זה קובעים את חתך התאריכים עבורם יופק הקובץ. התאריך הקובע הוא תאריך ראשון (אסמכתא) אלא אם כן הגדרתם שהעברת הכנסות בחברה נעשית על פי תאריך נוסף. ההגדרה נעשית בתפריט הגדרות > הגדרות חברה > לשונית הגדרות כלליות המשך.

במקרה זה יאספו תנועות שהתאריך הנוסף (תאריך 3) עונה על טווח התאריכים שביקשתם.

 

הגדרות דוח יצוא קבצים במבנה אחיד עבור רשות המיסים

חתך פקודות יומן ותנועות מלאי
מתאריך > עד
פקודות יומן – אם העברת הכנסות מתבצעת לפי תאריך, יאספו תנועות שתאריך האסמכתא שלהן או תאריך הערך שלהן נמצא בטווח התאריכים שהוגבל. אם בהגדרות החברה קבעתם שהעברת הכנסות מתבצעת לפי תאריך נוסף (תאריך 3), יאספו תנועות שהתאריך הנוסף או תאריך הערך שלהן נמצא בטווח התאריכים שהוגבל.

תנועות מלאי – חתך התאריכים מתייחס לתאריך המסמך.

*מדוע בקובץ לרשות המיסים חתך התאריכים מתחשב גם בתאריך ערך?
ההוראה נקבעה ע”י רשות המיסים.
אם מפיקים יצוא נתונים במבנה אחיד עבור רואה החשבון יש לסמן את הסעיף: יצוא לרואי חשבון – הנה”ח בלבד לפי תאריך אסמכתא בלבד.

 

יצוא מנה 9998 (העברת הכנסות) עד לתאריך: במנה 9998 נרשמות התנועות של העברת הכנסות וההוצאות מול כרטיס העודפים.

אם בוצעה כבר העברת הכנסות לשנה הקודמת, יש לרשום  את תאריך העברת ההכנסות.  לדוגמה: אם מפיקים דוח לשנת 2018, יש לסמן  יצוא מנה 9998 עד תאריך 31/12/2017. להלן צילום מסך לדוגמה:

מה כוללים קבצים אלו בהעברת נתונים לרשות המיסים?
קובץ החשבונות כולל יתרת פתיחה, סה”כ חובה, סה”כ זכות.
קובץ הפריטים כולל יתרת פתיחה, סה”כ כניסות, סה”כ יציאות (יתרות כמות).

כל תנועות היומן, כאשר כל תנועת יומן מוצגת כתנועה חד צדית (כולל חשבון נגדי).

מספרי התאמות הבנק וניתוחי כרטיסים של התנועות המועברות.
כל התנועות של הקופה.

כל תנועות המלאי של כל מסמכי המלאי.

 

הגדרות דוח יצוא קבצים במבנה אחיד עבור רואה החשבון

 

בהפקת הדוח עבור רו”ח יש לסמן את הסעיף: יצוא לרואי חשבון – הנה”ח בלבד

אם ברצונכם להעביר לרו”ח גם את תנועות העברת הכנסות, יש לסמן גם את הסעיף יצוא מנה 9998 (בררו עם  רואה החשבון אם הוא מעונין בתנועות אלו).

 

מה כוללים קבצים אלו בהעברת נתונים לרואה חשבון?

קובץ החשבונות כולל יתרת פתיחה, סה”כ חובה, סה”כ זכות.

כל תנועות היומן, כאשר כל תנועת יומן מוצגת כתנועה חד צדית (כולל חשבון נגדי).

מספרי התאמות הבנק וניתוחי כרטיסים של התנועות המועברות.

 

המשך ההפקה זהה בין אם הנתונים מועברים לרשות המיסים או לרו”ח. להלן ההסבר:

בחלון הבא: בדיקת הרשאות מציינים את מספר המנוי בחשבשבת. אם בחברה עבורה מופק הדוח מוגדרים משתמשים יש לציין שם משתמש וסיסמה של מורשה על (רק מורשה על רשאי להפיק דוח זה).

בסיום ההפקה נפתח חלון שמפרט את הקבצים שנוצרו בהפקה.

 

שליחת הקבצים

בסיום ההפקה התוכנה תעביר אתכם ישירות למקום בו נמצאים הקבצים, על מנת שתוכלו לשלוח אותם מיד במייל.  יש לשלוח רק את קובץ bkmvdata וקובץ ini    (סמנו 2 הקבצים > קליק ימני > שלח לנמען דואר> לרשום את כתובת המייל > שלח)

אם תרצו לעשות שימוש בקבצים אלה בעתיד, להלן מידע על מיקומם:

הקבצים נשמרים במחיצת OPENFRMT   תחת הכונן שבחרתם בחלון הראשון בסעיף: כונן יעד.
תחת מחיצה זו נפתחת מחיצה נוספת הכוללת בשמה את מספר העוסק של החברה עבורה מופק הדוח (ללא ספרת הביקורת)  וכן 2 הספרות האחרונות של שנת המס. מתחת מחיצה זו נפתחת מחיצה נוספת המציגה את  תאריך ושעת ההפקה, לדוגמה:

03021139 \ 51109427.18  OPENFRMT \\ : C

בדוגמא זו הופעלה התוכנית עבור בית עסק שמס’ העוסק המורשה שלו הוא 51109427, בשעה 11:39 בתאריך ה 02 לחודש מרץ הדוח הופק בשנת 2018.

כלומר, אם תפיקו את הדוח פעם נוספת תיווצרנה שתי תת מחיצות לפי מועדי ההפקה.

 

רשימת הקבצים הנוצרים:

  • קבצים המיועדים להעברה לרשות המסים או לרואה החשבון:
  1. INI.TXT – נתונים כלליים על בית העסק ועל תהליך הפקת הנתונים.
  2. BKMVDATA.TXT – הנתונים עצמם: נתוני העסק, נתוני הנהח”ש, מלאי וקופה.
  • קובץ המכיל אינפורמציה למשתמש:
  1. README.TXT – פרטים כלליים: בית העסק עבורו הופקו הקבצים, טווח התאריכים, שורת סיכום עבור כל סוג רשומה, פרטי התוכנה שהפיקה את הקובץ ותאריך ושעת ההפקה.

 

הערה למשתמשי חשבשבת שמבצעים העברת שנה לפי תאריך 3:

התוכנה מזהה אוטומטית חברות שסוגרות שנה לפי תאריך 3, ושולפת את התנועות הדרושות לפי תאריך זה.

הזיהוי נעשה על פי התאריך הקובע להעברת הכנסות שנקבע בתפריט הגדרות חברה.

 

קישורים

לאתר רשות המיסים – הדרכה בנושא הפקת קבצים במבנה אחיד

https://www.misim.gov.il/tmbakmmsmlnew/frmHelp.aspx?cur=5

 

הערה: אם הוספתם קודי מטבעות במט”ח שלא הופיעו בחשבשבת, נא קיראו את הנספח הבא.

 

נספח: עדכון קודי מטבע בינלאומי

ביצירת נתונים לקובץ אחיד נרשם גם קוד המטבע של התנועה. קוד המטבע הוא הקוד הבינלאומי כפי שמופיע באתר רשות המיסים בקישור הבא:

 

https://www.misim.gov.il/TmbakmmsmlNew/frmShowTables.aspx?cur=4

 

או בהמשך בטבלת מידע מצורפת.

בחשבשבת רשימת מטבעות שכיחים ולהם כבר משויך קוד מטבע בינלאומי. אולם אם הוספתם מטבעות שאינם נמצאים ברשימה הסטנדרטית של חשבשבת – עליכם לרשום גם את קודי המטבעות הבינלאומיים שלהם.

 

כיצד משייכים קוד מטבע בינלאומי למטבע שהוספתם לרשימת המטבעות?

בתפריט הגדרות בוחרים בסעיף שערי מט”ח.

כעת בוחרים בכפתור עדכון שמות מטבעות.

לכל מטבע בשימוש המופיע בצד ימין של הטבלה (הוספת מטבעות חדשים) מעדכנים את הקוד הבינלאומי בהתאם לרשימה של רשות המיסים (מופיע בקישור הנ”ל).

125

לאחר עדכון הקוד יש להפיק מחדש קובץ אחיד.

אם למטבע שמופיע בתנועה לא משויך קוד מטבע בינלאומי תופיע עת הפקת קובץ אחיד ההודעה הבאה:

126

 

טבלת קודי מטבע בינלאומיים

קוד מטבע קוד מטבע קוד מטבע
AED דירהם אמירוי EGP לירה מצרית LTL ליטאס
AFN אפגני ERN נאקפה LUF פרנק לוקסמבורגי
ALL לק ESP פזטה ספרדית LVL לט לטבי
AMD דראם ETB ביר אתיופי LYD דינר לובי
ANG גילדר EUR אירו MAD דירהם מרוקאי
AOA קואנזה FIM מרק פיני MDL ליאו מולדובני
ARS פזו ארגנטינאי FJD דולר פיג’י MGA פרנק מלגאסי
ATS שילינג אוסטרי FKP פאונד פולנדי MKD דינר מקדוני
AUD דולר אוסטרלי FRF פרנק צרפתי MMK קיאט
AWG פלורין GBP לירה שטרלינג MNT טוגרוג
AZM מאנאט אזרבייג’ני GEL לארי גיאורגיה MRO אואוגויה
BAM מארק בר המרה GHC סדי גאני MTL לירה מלטית
BBD דולר ברבדיאני GIP פאונד גיברלטרי MUR רופי מאוריציני
BDT טאקה בנגלדשי GMD דלסי גמביה MVR רופיה מלדיבית
BEF פרנק בלגי GNF פרנק גינאי MWK קוואצ’ה מלאווי
BGN לב בולגרי GRD דרכמה יוונית MXN פסו מקסיקני
BHD דינר בחרייני GTQ קֵצַאל גואטמלי MYR רינגיט מלזי
BIF פרנק בורונדי GYD דולר גיאני MZN מטיקל
BMD דולר ברמודה HKD דולר הונג קונגי NAD דולר נמיבי
BND דולר ברוניי HNL למפירה הונדורס NGN נאירה ניגרי
BOB בוליביאנו HRK קונה קרואטי NIO קורדובה
BRL ריאל ברזילאי HTG גארד NLG גילדן הולנדי
BSD דולר בהאמי HUF פורינט הונגרי NOK כתר נורבגי
BTN נגולטורם IDR רופיה אינדונזית NPR רופי נפאלי
BWP פולה בוטוסואני IEP פאונד אירי NZD דולר ניו זילנדי
BYR רובל בלרוסי ILS שקל ישראלי חדש OMR ריאל עומני
BZD דולר בליזאי IMD דולר ג’מייקי PAB בלבואה פנמי
CAD דולר קנדי INR רופי הודי PEN סול פרואני
CDF פרנק קונגיני IQD דינר עיראקי PGK קינה
CHF פרנק שוויצרי IRR ריאל איראני PHP פזו פיליפיני
CLP פזו צ’יליאני ISK קרונה איסלנדית PKR רופיה פקיסטנית
CNY רֶנְמִינְבּי סיני ITL לירה איטלקית PLN זלוטי פולני
COP פסו דומיניקני JOD דינר ירדני PTE אשקודו פורטוגלי
CRC קולון קוסטה ריקה JPY ין יפני PYG גוואראני
CSD דינר סרבי KES שילינג קנייאתי QAR ריאל קטארי
CUP פזו קובני KGS סום קירגיזי ROL לאו רומני (ישן)
CVE אסקודו כף ורדי KHR ריל קמבודי RON לאו רומני (חדש)
CYP לירה קפריסאית KMF פרנק קומורואי RUB רובל רוסי
CZK קורונה צ’כית KPW וון צפון קוריאני RWF פרנק רואנדי
DEM מרק גרמני KRW וון דרום קוריאני SAR ריאל סעודי
DJF פרנק ג’יבוטי KWD דינר כוויתי SBD דולר איי שלמה
DKK כתר דני KYD דולר קיימאני SCR רופי סיישלי
DOP פזו קולומביאני KZT טנגה SDD דינר סודני
DZD דינר אלג’ירי LAK קיפ SEK קרונה שבדית
EEK קרון אסטוני LBP לירה לבנונית SGD דולר סינגפורי
EGP לירה מצרית LKR רופי סרי לנקי SHP פאונד סנט הלני
קוד מטבע
SIT טולר סלובני
SKK קורונה סלובקית
SLL ליאון
SOS שילינג סומלי
SRD דולר סורינאמי
SVC קולון אל סלוודור
SYP לירה סורית
THB בהט תאילנדי
TJS סומוני טג’קיסטני
TMM מנאט טוקרמני
TND דינר תוניסאי
TOP פאנגה
TRY לירה תורכית
TTD דולר טרינידדי
TWD דולר טיוואני חדש
TZS שילינג טנזני
UAH הריבניה
UGX שילינג אוגנדי
USD דולר אמריקאי
UYU פזו אורוגוואי
UZS סום אוזבקי
VEB בוליבר ונצואלי
VND דונג וייטנאמי
WST טלה סמואי
YER ריאל תימני
ZAR ראנד דרום אפריקאי
ZMK קוואצ’ה זמביאני