חיפוש לפי שם: ניתן לשלוף חשבונות, פריטים, סוגי תנועה, קודי תמחיר, מחסן וסוכן ע”י הקלדת התווים הראשונים של השם, כאשר נמצאים בשדה המפתח.

טוקנים באשראי מחנות וירטואלית: כאשר עסק מקבל תשלומים בכרטיס אשראי באינטרנט הוא צריך לעמוד בדרישות של תקן PCI. הדרך היחידה לעמוד בתקן זה היא לקבל את התשלומים בכרטיס אשראי באמצעות חברות כגון קרדיט-גארד, טרנזילה ופלא-קארד. בשלב ראשון חשבשבת מיישמת את הקליטה באמצעות קרדיט-גארד. בשיטה זו, בעת התשלום בחנות נפתח חלון של קרדיט-גארד, שבו נרשמים כרטיס האשראי ושיטת התשלום. חברת קרדיט-גארד שולחת לחשבשבת מספר זיהוי (Token). כאשר מפיקים בחשבשבת במשרד האחורי חשבונית מס וקבלה בגין הקנייה בחנות באינטרנט, חשבשבת מעדכנת את קרדיט-גארד שיש להפעיל את התשלום של הפעולה הנ”ל. רישום כרטיסי האשראי וההפקדה לחברות האשראי לא נעשים באמצעות חשבשבת. אולם בחשבשבת נרשמות תנועות היומן של התשלום, כמו היום. כאמור, בשלב זה אפשרות זו רלוונטית רק לחנות באינטרנט. לא ניתן לקבל תשלומי אשראי בחוזים ושרות כאשר החברה סולקת קרדיט גארד.

יבוא: מודול הייבוא נכתב מחדש. השיפורים העיקריים: (1) ניתן לקבוע לגבי כל מרכיב בהעמסה, האם הוא יעדכן את הנה”ח (רלוונטי במיוחד לחשבוניות של עמיל המכס ושל ההובלה בארץ), (2) ניתן לבטל את ההעמסה בצורה נוחה ופשוטה, (3) ניתן לבצע קיבוע של סכומים בתהליך ההעמסה בצורה נוחה.

צביעת סכומים שליליים בצבע אדום במסכי ניתוח כרטיסים והתאמות בנק.

עדכון חודש / שנה במנות: לדוגמה, מידי חודש מפיקים מנה של חיובי שכר דירה. מעתיקים את המנה ומקדמים את התאריכים בחודש.

מעמ 874: (1) ניתן לראות פרוט התנועות בקופה קטנה, (2) ניתן להחזיר הפקות קודמות (ביטול ביטולים קודמים) בתנאי שהתנועות לא נכללו בדוחות הבאים, (3) תנועות שלא נכללו בדוח כיוון שהן לא נכונות חשבונאית, לא מסומנות, ויופיעו בהפקות הבאות.

העברת תנועות מחשבון לחשבון: ניתן לסמן ולהעביר תנועות מחשבון אחד לשני. לדוגמה, תנועות נרשמו בטעות בחשבון לקוח אחד, ויש להעביר אותן ללקוח אחר.

עדכון תאריכים – קבוצת חברות: ניתן לעדכן תאריכים במסך ההגדרות בפעולה אחת בקבוצת חברות. (רלוונטי לתהליכים בפתיחת שנה חדשה).

חוזים – סגירת מסמכי בסיס: ניתן להפיק חוזה שסוגר הצעות מחיר, הזמנות או תעודות משלוח, ומוסיף את הפריטים במסמכי הבסיס לפריטים הקיימים בחוזה. דוגמה לשימוש: תוכנה לקריאת מוני מים שולחת ממשק לחשבשבת, ובחשבשבת מפיקים את החיוב באמצעות החוזים.

תמחור תעודות משלוח: ישנם עסקים (במיוחד סיטונאים של אביזרי אינסטלציית חשמל) שלפני הפקת חשבונית ריכוז מתקנים את המחירים בתעודות משלוח, באופן ידני ובנפרד לכל לקוח ולכל פריט. הגרסה החדשה מאפשרת לבצע את התיקון בצורה נוחה.

שליפת פריטים לפי מגוונים: כאשר מקלידים את התווים הראשונים במפתח הפריט, מוצגים רק הפריטים במגוון של הלקוח.

מסמכים בדוא”ל עם ספרור: כאשר שולחים חשבונית (או מסמך אחר בדוא”ל) נרשם בשורת הנושא של הודעת הדוא”ל: חשבונית מספר…. כמו כן נוספה חתימת ברירת מחדל בהודעת הדוא”ל.

הדפסת מסמכים: בהפקת מסמך לדוא”ל / PDF ניתן לאחד את הקבצים (מסמך + קבצים נלווים) לקובץ PDF אחד.

נגישות בדוחות קבועים, מחוללים, CRM: במהדורה הקודמת הוכנסה מערכת הרשאות חדשה לגבי הפקת מסמכים וקליטת פקודות יומן. מערכת זו חלה כעת גם על הדוחות הקבועים, על הדוחות בקליק ועל מודול CRM.

תזכורות CRM מוצגות בכניסה לתוכנה (אם קבעו כך במסך ההגדרות).

CRM + שרות בטאבלט: ניתן להפעיל את המודולים האלה בטבלט בשיטת טרמינל סרבר.

הרשאה לצפייה במחירונים: הרשאה חדשה שמיועדת לחסימת עובדים שאינם רשאים לצפות במחירונים.

בדיקת חתכים מ-עד במסכי הקלט (השלמה): במהדורה הקודמת הבדיקה של חתך בעת הפקת דוחות התבצעה רק לאחר הקלדת השדה השני (כדי למנוע התראות שווא על חתך שגוי). במהדורה זו השינוי מיושם בכל מסכי הקלט בחשבשבת.

רשימות: לאחר הקלדת התווים הראשונים מוצגים כל הערכים המתאימים. כמו כן ניתן לקבוע שמשתמש מסוים לא רשאי לרשום ערכים חופשיים, אלא חייב לבחור ערך קיים.

מחיקת פריט בכל העצים בפעולה אחת

שליפת מחיר בעת קליטת ממשק מסמכי מלאי (למעט בחשבונית): לדוגמה, בעת קליטת ממשק הזמנות של מוני מים מעדכנים את המחיר לפי מערכת המחירים של חשבשבת.

ממשק לשדות של פריטים טבועים: ממשק חדש המאפשר לעדכן שדות בטבועים שנקלטו.

ממשק נתונים נוספים הנה”ח: ממשק חדש המאפשר עדכון שדות נוספים בתנועות הנה”ח שנקלטו לקובץ הקבוע. ממשק זה רלוונטי במיוחד לחברות תוכנה שסורקות מסמכים (שנרשמו להן תנועות יומן), חותמות את הקבצים הסרוקים, ומעוניינות לשתול בתנועת היומן בחשבשבת קישור לקובץ הסרוק (לפי הנחיות רשות המסים לאחר תהליך זה מותר לבער את מסמך הנייר).

תזרים קצר, תזרים ארוך: התזרים לטווח קצר שבמהדורה הקודמת הופק באמצעות אקסל הוכנס לתוך התוכנה. כמו כן נוסף דוח תזרים לטווח ארוך. התזרים לטווח ארוך מאפשר למשתמש לציין, מתי ייפרעו חשבוניות שהיו אמורות כבר להיפרע, וכיצד ישפיעו על התזרים הצעות מחיר ללקוחות והזמנות פתוחות מלקוחות.

דוח ימי חוסר: דוח זה מציין כמה ימים פריט היה ללא מלאי, או שהמלאי שלו נמוך מנקודה מסוימת (לדוגמה, פחות מ- 1% מרמת המלאי).

דוח חשבוניות עסקה סגורות

יתרה מצטברת בכרטסת: בחישוב יתרת פתיחה נלקחת בחשבון גם המנה. לדוגמה, אם הדוח מוגבל למנה גדולה מ- 5, יתרת הפתיחה כוללת תנועות ממנה 5 ומטה. כלומר מתייחסים למנה כמו לתאריכים.

טור טקסט קבוע: שיפור זה מיועד לממשקים לתוכנות אחרות. מוסיפים טקסט קבוע באחד הטורים ומייצאים לתוכנה אחרת.

אינדקס מחירים מיוחדים: נוספה השאלה – איזה מחירונים להציג? כל המחירונים או רק מחירונים עדכניים.

ניהול הלוואת במסגרת אופיס סקאלה: לגבי כל הלוואה – קולטים את לוח הסילוקין מהבנק (ניתן לבדוק אם הוא מתאים ללוח שפיצר). אם ההלוואה צמודה (למדד, למטבע, לריבית פריים וכד’), התוכנה מעדכנת את לוח הסילוקין כתנועות צפויות, ומתקנת את התנועות הצפויות לפי עליית המדד. באופן זה ניתן להפיק תזרים מזומנים הכולל הלוואות. הביקורת הסופית מתבצעת בעת התאמת בנק.

תמחיר הכולל תנועות הנה”ח ומלאי באופיס סקאלה: דוח זה מאחד תנועות מלאי לפי שדה סוכן ותנועות הנה”ח (שלא מתבססות על תנועות מלאי) לפי שדה קוד תמחיר, ומציג טבלת ציר שבה הטורים הם קודי התמחיר/סוכן והשורות הן כרטיסי ההכנסה וההוצאה עם סיכומי ביניים לפי קודי מיון. הדוח רלוונטי לקיבוצים, אך ניתן ליישם גם בעסקים.

לוח מחוונים: חשבשבת כוללת תוכנת לוח מחוונים באמצעותה ניתן להפיק דוחות מכירה ודוחות רווח גולמי לפי לקוחות, לפי פריטים, לפי סניפים, לפי שעות ותקופות ובציר הזמן. הדוחות מוצגים כגרף עמודות. הפעלת הדוחות אינה כרוכה בהפעלת חשבשבת ולכן מתאימה גם למנהלים שאינם מתפעלים את התוכנה. הנתונים בדוח מתעדכנים אוטומטית באופן שוטף.

עמדת מכירה: לעמדת מכירה במסך מגע נוספה לנוחות המשתמשים, מקלדת וירטואלית.
לעמדת המכירה בתצוגת תפריט מלא נוספו האפשרויות הבאות: קשרי לקוחות CRM, שרות,
חלון נעילות רשת, הגדרות מסך מגע.