המועד האחרון לדיווח ותשלום של הדוחות התקופתיים למע”מ ולמקדמות מס הכנסה,  יידחה ליום ב’ 16.4.18.

דיווח הדוחות התקופתיים (מע”מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים) באמצעים המקוונים, קרי, באינטרנט ו/או בשע”מ וישולמו עד לתאריך 23.4.18 בשעה 18.00, יחשבו כדיווחים שנעשו במועד.

מועד הדיווח התקופתי בניכויים, ישאר כקבוע בחוק ביום ב’ 16.4.18.