תשלומי ניכויים ומקדמות למס הכנסה לא נדחו וישולמו ביום 15/5/2017.
מועד תשלומים באינטרנט לא שונה.