להלן הודעת רשות המיסים:

<iframe src=”https://taxes.gov.il/incometax/documents/hanhayotmeyatzgim/klali/meyzgim_150317_acc.pdf” style=”width:100%; height:1000px;” frameborder=”0″></iframe>