שימו לב כי בפברואר 2016 יש לתחום את הדוחות עד
ליום 29/2/2016. כמו כן יש להקליד קודם את השנה
ורק לאחר מכן את היום והחודש.