רשות המיסים פרסמה הסבר לגבי התשלום באינטרנט
להלן הקישור – קליק שמאלי על השורה עד שתצבע> קליק ימני > עבור אל…
https://taxes.gov.il/IncomeTax/documents/hanhayotmeyatzgim/klali/meyatzgim140216_1.pdf