דוח מע"מ מקוון - PCN874

PCN874 חוברת הסברים דוח מע"מ מקוון

חוברת הדרכה
חוברת הדרכה למלכ"ר
הכנות מיידיות לדוח מע"מ מקוון
שאלות ותשובות למשתמשי חשבשבת
שאלות ותשובות לבתי תוכנה
'מספרי ישות של משרדי ממשלה עיריות וכו