נתוני חשבשבת בהודעות SMS

אתם נמצאים מחוץ למשרד ומעוניינים לדעת מה יתרת החוב והאובליגו של לקוח מסוים, או מה הכמות במלאי והכמות המוזמנת של פריט מסוים. מעתה כל מה שאתם צריכים הוא טלפון סלולארי. שולחים שאלה ב-SMS  ומקבלים מייד את התשובה בהודעת SMS.

 המידע אינו ניתן עבור כרטיסי חשבון שהוגדרו בחשבשבת כחשבונות חסויים.

שימו נא לב: רק סיסמת האבטחה האישית של הטלפון הנייד שלכם מגינה מפני בקשת שאילתא על ידי גורם בלתי מוסמך. סמסת אינה עושה שימוש בסיסמאות הכניסה לחשבשבת על מנת לא להכביד על התפעול.

 כיצד מצטרפים לשירות?

נרשמים לשירות באמצעות הטופס באתר שלנו.

המחשב שבו נמצא בסיס הנתונים שלכם צריך להיות מחובר לרשת האינטרנט. יש לבקש ממי שאחראי על רשת המחשבים לבצע ניתוב ממחשב זה לשרת סַמֶּסֶת בכתובת: 212.179.64.162, פורט 1433. זה השרת שבאמצעותו מתבצעת ההתקשרות.

השירות ניתן ללא תשלום למשתמשי חשבשבת הנמצאים במסגרת הסכם שירות. חשבשבת שומרת לעצמה את הזכות להגביל את השירות למספר שאילתות מקסימאלי בחודש ולשנות את תנאיו.

כיצד פועלת סמסת?

שולחים הודעת SMS לטלפון מספר: 054-5733987. מקבלים חזרה הודעת SMS הכוללת את הנתונים המבוקשים.

יש לשלוח הודעות לפי הדוגמאות הבאות:

ההודעה

הנתונים שמקבלים מחשבשבת

לקוח [מפתח לקוח]

לדוגמה: לקוח 3001

שם הלקוח, יתרה בהנה"ח, יתרת אובליגו.

לדוגמה: סימפטיה שופ בע"מ, יתרה: 5019; אובליגו 10000.

169

לקוחות [מחרוזת]

לדוגמה: לקוחות דנ

רשימה של עד 5 כרטיסי חשבון שמכילים את המחרוזת, כולל מפתח החשבון שלהם.

לדוגמה: מפתח 3005 שם: דן דניאלי בע"מ; מפתח: 4005 שם מעדניית המתוקים

פריט [מפתח פריט]

לדוגמה: פריט AB200

שם הפריט, יתרת מלאי, יתרת הזמנות לקוחות, מחיר מכירה, מחיר עלות. לדוגמה: מקלדת ארגונומית, יתרה: 24, הזמנות: 5, מחיר מכירה: 184, מחיר עלות: 150 

170

פריטים [מחרוזת]

לדוגמה: פריטים מחשב

רשימה של עד 5 כרטיסי פריט שמכילים את המחרוזת, כולל מפתח החשבון שלהם.

לדוגמה: מפתח 5102 שם: חבילת משחקי מחשב לילדים; מפתח: 4402 שם: כונן גיבוי למחשבים ניידים

171

 

כפי שניתן לראות מהדוגמאות שלעיל, אם לא זוכרים את מפתח החשבון או את מפתח הפריט, ניתן לחפש אותם באמצעות השאילתות לקוחות או פריטים. לדוגמה, אם לא זוכרים את מפתח החשבון של לקוח מסוים, אך זוכרים שהשם שלו כולל את המחרוזת "דנ" משתמשים בשאילתא "לקוחות דנ" כדי למצוא את מפתח הלקוח, ואז שולחים את השאילתא הראשונה (לדוגמה, לקוח 3001) כדי לקבל את היתרה ואת האובליגו.

 השאילתא לקוחות אינה מוגבלת לכרטיסי חשבון של לקוחות. ניתן לקבל באמצעותה את היתרה של כל כרטס חשבון,למעט חשבונות חסויים (כפי שנקבעו במסך ההגדרות בחשבשבת).

בעת מילוי הטופס לבחירת הניידים המורשים, ניתן לקבוע לגבי כל משתמש האם השאילתא פריט תציג את מחיר העלות (או שיוצגו רק היתרה במלאי, יתרת ההזמנות ומחיר המחירון)

בטיחות נתונים: התקשורת למחשב מופעלת ללא סיסמאות. לכן, ההגנה על המידע מתבצעת רק על ידי סיסמת הטלפון הנייד של המשתמש. במקרה של אבדן המכשיר, יש להודיע מיד לחשבשבת באמצעות כפתור 'ביטול סמסת' הנמצא בצד ימין למטה בדף הראשי של אתר חשבשבת www.hash.co.il.

עם ביצוע הניתוק נשלח אליכם הודעת SMS (למספר הטלפון שתרשמו בהודעת הביטול), על מנת להודיעכם כי הניתוק בוצע.

חברת חשבשבת שומרת בשרת שלה רק את מספר הטלפון שרשמתם ואת הנתונים הדרושים להתקשרות. היא אינה שומרת את הנתונים שמשודרים מהחברה שלכם.

ההרשמה מתבצעת על ידי מילוי הפרטים בטופס שבקישור.

לאבטחת ההרשאה, עלינו לקבל מכם גם את הטופס הבא, חתום על ידי מורשה בחברה בצרוף חותמת. נא להדפיס את הטופס שבהמשך, למלא אותו, לחתום עליו ולשלוח אותו לחשבשבת לבית הלל 3 ת"א 67017 (לידי:סמסת) או בפקס (למספר: 03-5612310 (או לסרוק אותו ולשלוח בדוא"ל לכתובת: sms@hash.co.il

אל:

חשבשבת בע"מ

רח' בית-הילל 3

תל-אביב

טופס הצטרפות

אנו מבקשים בזה להצטרף לשירות סַמֶּסֶת לפי ההסברים שלעיל. ידוע לנו כי –

  • האחריות לשירות היא כפי שמפורט ברישיון השימוש והאחריות לתוכנת חשבשבת.
  • השירות מופעל על ידי  תוכנת סמסת ללא סיסמאות, ולכן, ההגנה לגישה למידע מתבצעת רק על ידי סיסמת המכשיר הסלולרי.
  • חברת חשבשבת רשאית להגביל את השירות למספר קריאות מקסימאלי בחודש ולשנות את תנאי השירות.

מספר המנוי בחשבשבת: ____________

שם המנוי בחשבשבת: _____________________________________________

שם החברה במחשב שלכם בתוכנת חשבשבת (ממנה יישלפו הנתונים):___________________________________________________________________

מספר טלפון סלולארי שיחובר לשירות: ______________________

בהצגת פריט – האם להציג מחיר עלות הפריט?   כן  /  לא

        שם מורשה החתימה                  חתימה + חותמת                        תאריך